గౌరవ సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారి ఆశయాలు, ఆదేశాల మేరకు యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా లక్ష్యం.

గౌరవ సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారి ఆశయాలు, ఆదేశాల మేరకు యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా లక్ష్యం.

గౌరవ సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారి ఆశయాలు, ఆదేశాల మేరకు యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా లక్ష్యం. ఉద్యోగార్థులు ఈ సదవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నా.