కందుకూరు ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేందర్ రెడ్డిని ఈరోజు ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

కందుకూరు ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేందర్ రెడ్డిని ఈరోజు ఆయన నివాసంలో  మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

కందుకూరు ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేందర్ రెడ్డిని ఈరోజు ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.