వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా ఉద్యోగాలు సాధించిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.

వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా ఉద్యోగాలు సాధించిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.

వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా ఉద్యోగాలు సాధించిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ముఖ్యంగా మహిళా సాధికారతకు, దివ్యాంగుల ఉజ్వల భవితకు ఈ జాబ్ మేళా దోహదం పడటం సంతోషకరం.