విశాఖపట్నం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా శనివారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

విశాఖపట్నం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా శనివారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

విశాఖపట్నం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా శనివారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. మొత్తం 77 వేల మంది రిజిస్టర్ చేసుకోగా తొలిరోజు 13,663 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి.