ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, విభజన చట్టంలోని హామీలన్నింటినీ అమలు చేయాలని…

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, విభజన చట్టంలోని హామీలన్నింటినీ అమలు చేయాలని...

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, విభజన చట్టంలోని హామీలన్నింటినీ అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ గురువారం (19 జూలై 2018) రెండో రోజు పార్లమెంట్ ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం ఎదుట సహచర ఎంపీలతో కలసి ఆందోళనను కొనసాగించాం…