చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో గురువారం శ్రీ వైయస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో కలసి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో…

చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో గురువారం శ్రీ వైయస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో కలసి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో...

చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో గురువారం(11-1-2018) శ్రీ వైయస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో కలసి ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో…