పెందుర్తి నియోజకవర్గం గుండా సాగి విశాఖపట్నం నగర శివార్లకు చేరుకుంది.

పెందుర్తి నియోజకవర్గం గుండా సాగి విశాఖపట్నం నగర శివార్లకు చేరుకుంది.

శ్రీ వైఎస్ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర (257వ రోజు) శనివారం 8 ఆగస్టు 2018న పెందుర్తి నియోజకవర్గం గుండా సాగి విశాఖపట్నం నగర శివార్లకు చేరుకుంది.