పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఈరోజు ఢిల్లీలో…

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఈరోజు ఢిల్లీలో...

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఈరోజు ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీతో కలసి సమావేశ మందిరం నుంచి వెలుపలికి వస్తున్నప్పటి వీడియో.