ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై.ఎస్. జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో…

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై.ఎస్. జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో...

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వై.ఎస్. జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి గారితో కలిసి సోమవారం శ్రీ విశాఖ శారదా పీఠం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రాజశ్యామల యాగం పూర్ణాహుతి, వివిధ పూజా కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నప్పటి వీడియో.