కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో విశాఖ నగరంలోని …

కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో విశాఖ  నగరంలోని ...

కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో విశాఖ నగరంలోని నిరుపేదల నిత్యావసరాలను తీర్చి వారిని ఆదుకునేందుకు విశాఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో ఈరోజు జరిగిన ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ…