శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం, యనమలకుదురు నందు శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకుని..

శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం, యనమలకుదురు నందు శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకుని..

శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం, యనమలకుదురు నందు శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకుని, అభిషేక సేవలో పాల్గొన్న డాక్టర్ శ్రీ V. విజయ సాయి రెడ్డి గారు, గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు వారు.