ధరలపై క్రూడ్ ఆయిల్ విడుదల ప్రభావం ఏంటి?

ధరలపై క్రూడ్ ఆయిల్ విడుదల ప్రభావం ఏంటి?

భారత ప్రభుత్వం తన వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వల నుంచి 5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల క్రూడ్ ఆయిల్ ను విడుదల చేయడం అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపై ఏమైనా ప్రభావం చూపిందా అని రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది.