2001 డిసెంబర్‌ 13న పార్లమెంట్‌పై తీవ్రవాదుల దాడిలో అమరులైన వారి సంస్మరాణార్థం పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ..

2001 డిసెంబర్‌ 13న పార్లమెంట్‌పై తీవ్రవాదుల దాడిలో అమరులైన వారి సంస్మరాణార్థం పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ..

2001 డిసెంబర్‌ 13న పార్లమెంట్‌పై తీవ్రవాదుల దాడిలో అమరులైన వారి సంస్మరాణార్థం పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో గురువారం ఏర్పాటైన కార్యక్రమంలో అమరులకు నివాళులు అర్పించి, అంజలి ఘటించిన వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలు, మాజీ ఎంపీలు.