గుంటూరు జాబ్ మేళాపై మీడియా సమావేశం

గుంటూరు జాబ్ మేళాపై మీడియా సమావేశం

గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో రేపు, ఎల్లుండి జరగబోయే వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళాకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది.