గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా ప్రారంభోత్సవం..

గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా ప్రారంభోత్సవం..

గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళా ప్రారంభోత్సవం.. వైఎస్సార్ విగ్రహానికి నివాళి.. తొలిరోజు ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నియామక పత్రాల అందజేత…