విశాఖపట్నంలో ఈనెల 12న ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొంటున్న సభకు ఏర్పాట్లు భారీగా జరుగుతున్నాయి.

విశాఖపట్నంలో ఈనెల 12న ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొంటున్న సభకు ఏర్పాట్లు భారీగా జరుగుతున్నాయి.

విశాఖపట్నంలో ఈనెల 12న ప్రధాని మోదీ గారు, సీఎం జగన్ గారు పాల్గొంటున్న సభకు ఏర్పాట్లు భారీగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించడం జరుగుతోంది.