విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గం మరియి చోడవరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతులలో

విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గం మరియి చోడవరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతులలో