విశాఖపట్నం జిల్లాలోని విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతులు ఆదివారం(3-12-2017) గాజువాకలో ప్రారంభమయ్యాయి.

విశాఖపట్నం జిల్లాలోని విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతులు ఆదివారం(3-12-2017) గాజువాకలో ప్రారంభమయ్యాయి.

విశాఖపట్నం జిల్లాలోని విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతులు ఆదివారం(3-12-2017) గాజువాకలో ప్రారంభమయ్యాయి.