ఏపీకి అన్యాయం చేసిన పార్టీలతో చంద్రబాబు జతకట్టారు.

ఏపీకి అన్యాయం చేసిన పార్టీలతో చంద్రబాబు జతకట్టారు.

ఏపీకి అన్యాయం చేసిన పార్టీలతో చంద్రబాబు జతకట్టారు, చంద్రబాబుకి ప్రజలు త్వరలోనే బుద్ధి చెబుతారు ,అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ఎందుకు వెళ్లడం లేదో బహిరంగ లేఖ రాశాం. విశాఖలో గురువారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ…