ప్రత్యేక హోదా కోసం గురువారం వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ధర్నా సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడినప్పటి వీడియో…

ప్రత్యేక హోదా కోసం గురువారం వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ధర్నా సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడినప్పటి వీడియో...

ప్రత్యేక హోదా కోసం గురువారం వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంట్‌ ఆవరణలో ధర్నా సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడినప్పటి వీడియో…


Recommended Posts