పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల‌కు మంత్రి ప‌ద‌వులు క‌ట్ట‌బెట్ట‌డం అనైతికం అప్ర‌జాస్వామికం

పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల‌కు మంత్రి ప‌ద‌వులు క‌ట్ట‌బెట్ట‌డం అనైతికం అప్ర‌జాస్వామికం