తాడేపల్లిలోని పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ లో ఈరోజు కొండపి నియోజకవర్గంలోని పాకాల పంచాయతీకి చెందిన నాయకులతో సమావేశం.

తాడేపల్లిలోని పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ లో ఈరోజు కొండపి నియోజకవర్గంలోని పాకాల పంచాయతీకి చెందిన నాయకులతో సమావేశం.

తాడేపల్లిలోని పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ లో ఈరోజు కొండపి నియోజకవర్గంలోని పాకాల పంచాయతీకి చెందిన నాయకులతో సమావేశం. కలసికట్టుగా పనిచేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కొండపి నియోజకవర్గాన్ని వైయస్సార్ సీపీ ఖాతాలో వేస్తామని నాయకుల వాగ్దానం.