లోక్‌ సభ, శాసన సభల్లో బీసీలకు వారి జనాభా ప్రాతిపదికపై రిజర్వేషన్లు కల్పించే విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ…

లోక్‌ సభ, శాసన సభల్లో బీసీలకు వారి జనాభా ప్రాతిపదికపై రిజర్వేషన్లు కల్పించే విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ...

లోక్‌ సభ, శాసన సభల్లో బీసీలకు వారి జనాభా ప్రాతిపదికపై రిజర్వేషన్లు కల్పించే విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేపట్టాలని కోరుతూ నేను ప్రవేశపెట్టిన ప్రైవేట్‌ మెంబర్‌ బిల్లుపై ఈరోజు చర్చను ప్రారంభిస్తూ చేసిన ప్రసంగం…