విశాఖపట్నం సమీపంలోని తొట్లకొండపై నగర పోలీసు కమిషనర్ ఆర్‌కే మీనా ఆధ్వర్యంలో …

విశాఖపట్నం సమీపంలోని తొట్లకొండపై నగర పోలీసు కమిషనర్ ఆర్‌కే మీనా ఆధ్వర్యంలో ...

విశాఖపట్నం సమీపంలోని తొట్లకొండపై నగర పోలీసు కమిషనర్ ఆర్‌కే మీనా ఆధ్వర్యంలో శనివారం నిర్వహించిన వనం-మనంలో భాగంగా జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి శ్రీ మోపిదేవి వెంకటరమణ, విశాఖ ఎంపీ ఎంవీవీ సత్యనారాయణ తదితరులతో కలిసి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రాలు.