విశాఖలోని వాల్తేరు క్లబ్ లో నేడు జరిగిన పద్మభూషణ్ ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ 70వ జన్మదిన వేడుకల్లో..

విశాఖలోని వాల్తేరు క్లబ్ లో నేడు జరిగిన పద్మభూషణ్ ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ 70వ జన్మదిన వేడుకల్లో..

విశాఖలోని వాల్తేరు క్లబ్ లో నేడు జరిగిన పద్మభూషణ్ ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ 70వ జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొని ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం జరిగింది.