తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో..

తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో..

తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పాల్గొని జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం వందన సమర్పణ చేయడం జరిగింది.