బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గం మేదరమెట్ల వద్ద మార్చి 3న నాల్గవ సిద్ధం సభ ఏర్పాట్లపై ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో..

బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గం మేదరమెట్ల వద్ద మార్చి 3న నాల్గవ సిద్ధం సభ ఏర్పాట్లపై ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో..

బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గం మేదరమెట్ల వద్ద మార్చి 3న నాల్గవ సిద్ధం సభ ఏర్పాట్లపై ఈరోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ సమన్వయకర్తలతో సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది.