తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యాయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో..

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యాయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో..

తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యాయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో మంగళగిరి నియోజకవర్గ న్యాయవాదులతో సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది.