మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పాత బస్టాండ్ నిడమర్రు రోడ్డులో ఈ రోజు..

మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పాత బస్టాండ్ నిడమర్రు రోడ్డులో ఈ రోజు..

మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పాత బస్టాండ్ నిడమర్రు రోడ్డులో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ ఆసరా చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పటి చిత్రాలు.