మంగళవారం రాజ్యసభలో నా ప్రసంగం

మంగళవారం రాజ్యసభలో నా ప్రసంగం

ప్రత్యేక హోదా, మూడు రాజధానులు, జనాభా ప్రాతిపదికపై బీసీలకు రిజర్వేషన్లు, చట్ట సభలు, న్యాయ వ్యవస్థలో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు వంటి అంశాలపై మంగళవారం రాజ్యసభలో నా ప్రసంగం.