సరోగసీ (అద్దె గర్భం) నియంత్రణ బిల్లుపై బుధవారం రాజ్య సభలో…

సరోగసీ (అద్దె గర్భం) నియంత్రణ బిల్లుపై బుధవారం రాజ్య సభలో...

సరోగసీ (అద్దె గర్భం) నియంత్రణ బిల్లుపై బుధవారం రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది.