ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావం, దుర్భిక్ష పరిస్థితుల గురించి…

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావం, దుర్భిక్ష పరిస్థితుల గురించి...

ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావం, దుర్భిక్ష పరిస్థితుల గురించి గురువారం రాజ్యసభ జీరో అవర్‌లో మాట్లాడటం జరిగింది.