ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెంట్రల్‌ వర్శిటీ, సెంట్రల్‌ ట్రైబల్‌ వర్శిటీ ఏర్పాటుకు చట్టబద్దత…

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెంట్రల్‌ వర్శిటీ,  సెంట్రల్‌ ట్రైబల్‌ వర్శిటీ ఏర్పాటుకు చట్టబద్దత...

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెంట్రల్‌ వర్శిటీ, సెంట్రల్‌ ట్రైబల్‌ వర్శిటీ ఏర్పాటుకు చట్టబద్దత కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన సెంట్రల్‌ యూనివర్శిటీ చట్టం సవరణ బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో నా ప్రసంగం…