దేశంలో వెనుకబడిన రాష్ట్రాలలో కాలేజీల సంఖ్య…

దేశంలో వెనుకబడిన రాష్ట్రాలలో కాలేజీల సంఖ్య...

దేశంలో వెనుకబడిన రాష్ట్రాలలో కాలేజీల సంఖ్య అతి తక్కువగా ఉన్నందున ప్రవేశం పొందుతున్న విద్యార్ధుల నిష్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉంటోంది. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోందంటూ మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిని ప్రశ్నించడం జరిగింది.