న్యూఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ సవరణ బిల్లుపై…

న్యూఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ సవరణ బిల్లుపై...

న్యూఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ సవరణ బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొని ఈ బిల్లులో చేయవలసిన మార్పులకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి నావంతు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది .