రాజ్యసభలో మంగళవారం ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ ఎకనమిక్‌ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ…

రాజ్యసభలో మంగళవారం ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ ఎకనమిక్‌ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ...

రాజ్యసభలో మంగళవారం ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ ఎకనమిక్‌ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ సవరణ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో నా ప్రసంగం….