జమ్మూ, కాశ్మీర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపు కోరుతూ…

జమ్మూ, కాశ్మీర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపు కోరుతూ...

జమ్మూ, కాశ్మీర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపు కోరుతూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానంపైన, జమ్మూ, కాశ్మీర్‌ రిజర్వేషన్‌ చట్టం సవరణను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుపైన సోమవారం రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో నా ప్రసంగం.