రాజ్య సభలో శుక్రవారం నేను మూడు ప్రైవేట్‌ మెంబర్‌ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.

రాజ్య సభలో శుక్రవారం నేను మూడు ప్రైవేట్‌ మెంబర్‌ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.

రాజ్య సభలో శుక్రవారం నేను మూడు ప్రైవేట్‌ మెంబర్‌ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందులో కోడ్‌ ఆఫ్‌ క్రిమినల్‌ ప్రొసీజర్‌ అమెండ్‌మెంట్‌ బిల్‌, రిజిస్ట్రేషన్‌ ఆఫ్‌ బర్త్స్‌ అండ్‌ డెత్స్‌ అమెండ్‌మెంట్‌ బిల్‌ 2018, ఫెయిర్‌ టర్మ్స్‌ ఇన్‌ కాంట్రాక్ట్‌ అమెండ్‌మెంట్‌ బిల్లులు ఉన్నాయి.