ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్ళలో ప్రయాణీకుల సౌకర్యాల కల్పన విషయంలో…

ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్ళలో ప్రయాణీకుల సౌకర్యాల కల్పన విషయంలో...

ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్ళలో ప్రయాణీకుల సౌకర్యాల కల్పన విషయంలో రైల్వేలు అనుసరిస్తున్నఉదాశీన వైఖరిని నిరసిస్తూ ఈరోజు రాజ్యసభ జీరో అవర్‌లో నా ప్రసంగం…