రాజ్యసభలో గురువారం సాధారణ బడ్జెట్‌పై…

రాజ్యసభలో గురువారం సాధారణ బడ్జెట్‌పై...

రాజ్యసభలో గురువారం సాధారణ బడ్జెట్‌పై జరిగిన చర్చలో పాల్గొని ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్య సూచనలు చేయడం జరిగింది.