ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గ వైయస్సార్ సిపి సమీక్ష సమావేశం సోమవారం ఒంగోలులో జరిగింది.

ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గ వైయస్సార్ సిపి సమీక్ష సమావేశం సోమవారం ఒంగోలులో జరిగింది.

ప్రకాశం జిల్లా కొండపి నియోజకవర్గ వైయస్సార్ సిపి సమీక్ష సమావేశం సోమవారం ఒంగోలులో జరిగింది. అందరూ కలిసి పనిచేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కొండపి నియోజకవర్గంలో పార్టీ జెండాను ఎగరేయాలి.