నెల్లూరు సిటీ, రామ్మూర్తి నగర్ లోని నా క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి ఉగాది వేడుకలను సాంప్రదాయబద్దంగా జరుపుకున్నారు.

నెల్లూరు సిటీ, రామ్మూర్తి నగర్ లోని నా క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి ఉగాది వేడుకలను సాంప్రదాయబద్దంగా జరుపుకున్నారు.

నెల్లూరు సిటీ, రామ్మూర్తి నగర్ లోని నా క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి ఉగాది వేడుకలను సాంప్రదాయబద్దంగా జరుపుకున్నారు. శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరంలో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని భగవంతుని ప్రార్ధిస్తున్నాను.