నెల్లూరు సిటీ 14వ డివిజన్, బాలాజీ నగర్‌లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద విజయసాయిరెడ్డి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.

నెల్లూరు సిటీ 14వ డివిజన్, బాలాజీ నగర్‌లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద విజయసాయిరెడ్డి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.

నెల్లూరు సిటీ 14వ డివిజన్, బాలాజీ నగర్‌లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద విజయసాయిరెడ్డి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు మహిళలు అడుగడుగునా పసుపు కుంకుమ, హారతులతో ఘన స్వాగతం పలికారు. నా పట్ల, నా సతీమణి పట్ల ఆదరణ చూపుతున్న మహిళలకు సదా రుణపడి ఉంటా.