నెల్లూరు సిటీ, 9వ డివిజన్ లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి, కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి స్థానిక డివిజన్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ శ్రీ వంగాల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పార్టీ నేతలతో కలిసి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.

నెల్లూరు సిటీ, 9వ డివిజన్ లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి, కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి స్థానిక డివిజన్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ శ్రీ వంగాల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పార్టీ నేతలతో కలిసి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.
నెల్లూరు సిటీ, 9వ డివిజన్ లో ఈరోజు నా సతీమణి శ్రీమతి సునంద రెడ్డి, కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి స్థానిక డివిజన్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ శ్రీ వంగాల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పార్టీ నేతలతో కలిసి ఇంటింటా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. నెల్లూరు అభివృద్ధి కోసం ఎంపీగా నన్ను, ఎమ్మెల్యేగా శ్రీ ఖలీల్ అహ్మద్ ను మే 13న జరగనున్న ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటువేసి గెలిపించాలని కోరారు. ప్రచారంలో నా కుటుంబ సభ్యులకు తోడుగా నిలిచిన డివిజన్ పార్టీ ఇన్చార్జ్ శ్రీ వంగాల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పార్టీ స్థానిక నేతలకు, పార్టీ స్థానిక సీనియర్ మహిళా నేత శ్రీమతి శ్యామల ఆదరించిన 9వ డివిజన్ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.