నెల్లూరు సిటీ, 13వ డివిజన్లోని బాలాజీనగర్ లో ఈరోజు ఓ వృద్దాశ్రమంలోని వృద్దులతో నా కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి కాసేపు ముచ్చటించారు.

నెల్లూరు సిటీ, 13వ డివిజన్లోని బాలాజీనగర్ లో ఈరోజు ఓ వృద్దాశ్రమంలోని వృద్దులతో నా కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి కాసేపు ముచ్చటించారు.

నెల్లూరు సిటీ, 13వ డివిజన్లోని బాలాజీనగర్ లో ఈరోజు ఓ వృద్దాశ్రమంలోని వృద్దులతో నా కుమార్తె శ్రీమతి నేహారెడ్డి కాసేపు ముచ్చటించారు. ఎన్నికల ప్రచారాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టి వారి యోగక్షేమాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్నారు.