శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారిపై వైజాగ్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో జరిగిన హత్యా యత్నం ఉదంతం…

శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారిపై వైజాగ్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో జరిగిన హత్యా యత్నం ఉదంతం...
శ్రీ వైఎస్‌ జగన్‌ గారిపై వైజాగ్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో జరిగిన హత్యా యత్నం ఉదంతం, తదనంతరం చంద్రబాబు, డీజీపీ, మంత్రుల స్పందన గురించి ఢిల్లీలో మంగళవారం ఏపీ భవన్‌లో జరిగిన ప్రెస్‌ మీట్‌లో వివరిస్తున్న వీడియో…


Recommended Posts