పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా గురువారం ఢిల్లీలో

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా గురువారం ఢిల్లీలో

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా గురువారం ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో ప్రస్తావించిన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలను మీడియాకు వివరించడం జరిగింది.


Recommended Posts