శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా …

శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా ...

శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా శుక్రవారం లోటస్ పాండ్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన వేడుకలలో పాల్గొన్నప్పటి వీడియో….


Recommended Posts