ఈవీఎంలను నమ్ముకొనే చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చాడు.

ఈవీఎంలను నమ్ముకొనే చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చాడు.

ఈవీఎంలను నమ్ముకొనే చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చాడు. నాలుగేళ్లు బీజేపీతో జతకట్టి…ఈవీఎంలపై ఒక్కమాట మాట్లాడకుండా…ఇప్పుడు ఈవీఎంలు వద్దు…బ్యాలెట్ పేపర్లు కావాలటున్నాడు. ఈవీఎంలు ఇక తనని రక్షించలేవని ఎన్నికలకు 6 నెలలు ముందే బాబు ఓటమిని ఒప్పేసుకున్నాడు (వీడియో)…