వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.